Takspecialisten

Varför ni ska välja oss


VI HAR STOR ERFARENHET INOM BYGGBRANCHEN OCH MÅNGA NÖJDA KUNDER


Vi jobbar över hela Skåne och tar även stora jobb inom asbestsanering i hela Sverige. Vi är tre killar som har asbestlicens och sex som jobbar ute på byggen.

lämnar alltid fem års garanti på utfört arbete.


Vi utför:

  • Byte av tak
  • Asbestsanering
  • Sanering av eternit
  • Rivning
  • Taktvätt
  • Behandling av tak
  • Byte av fasad
  • Byte av fönster

ROT-AVDRAG


Reglerna för rotavdrag 2017

Rotavdraget är max 30 procent av arbetskostnaden. Rotavdrag medges fortfarande med 50 000 kr. Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor. Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten: du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.Om du till exempel har fakturerat 50 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 15 000 kr på fakturan och kunden måste betala 35 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 15 000 kr.

Kontakta oss:

0700-90 77 03

Araslövsvägen 1

291 75 Färlöv